Pomoc

Możesz mi przekazać swój 1% podatku lub darowiznę.

  • 1% podatku

Możesz mi pomóc przekazując swój 1% podatku na Fundację Pomocna Dłoń.

  • Jak przekazać 1% podatku

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym podać:

Numer Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS: 0000241235

Także należy wpisać w rubryce:

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%”:

dla Jakuba Korczaka

Rubryka ta mieści się odpowiednio w pozycjach:

PIT-28 – poz. 128

PIT-36 – poz. 307

PIT-36L – poz. 107

PIT-37 – poz. 126

PIT-38 – poz. 60

PIT-39 – poz. 53

  • Pit Online

Aby wypełnić Pit Online kliknij TUTAJ.

Jeśli Twój PIT jest rozliczany automatycznie pamiętaj, że możesz sprawdzić go na Portalu Podatkowym i zmienić przed zaakceptowaniem i wysłaniem do rozliczenia.

  • Kto i jak wypełnia PIT

PIT 36 – Nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu mogą przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

PIT 36L – W rozliczeniu za 2008 rok po raz pierwszy możliwość odpisania 1% podatku będą mieli podatnicy podatku liniowego!

PIT 37 – W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony.

PIT 38 – Podatnicy uzyskujacy dochody kapitałowe, w tym z giełdy, przekażą 1% podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażą dochód.

PIT 28 – Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych maja czas na zadeklarowanie przekazania 1% podatku tylko do 31.01.2016 r.

Dodatkowo: Podatnik przekazujący 1% podatku ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 129 – PIT-28, poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39

Gdzie można zweryfikować, że Fundacja ‘Pomocna Dłoń’ i Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazach Rdzenia Kręgowego ‚AXIS’ jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)?

Fundacja ‘Pomocna Dłoń’ i Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazach Rdzenia Kręgowego ‚AXIS’ wpisana jest do bazy portalu organizacji pozarządowych: www.ngo.pl

  • Emeryci i renciści

Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi do 30.04 bieżącego roku złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) podając w zeznaniu:

– w poz. 124 – numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000070747

– w poz. 125 – 1% kwoty wykazanej w poz. 120 „podatek należny” zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół.

– w poz. 126 – należy wpisać cel: Jakub Korczak

  • Darowizny

Możesz mi także pomóc przekazując darowiznę na konto fundacji:

Fundacja „Pomocna Dłoń”
ul.Kozietulskiego 4A 05-622 Belsk Duży

Numer konta:
45 9116 0001 0002 0372 2000 0002

Tytułem: dla Jakuba Korczaka